off

Pinksternoveen

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negen dagen op weg naar Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen.

Donderdag 28 mei (dag 7): DE KERK ALS VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST

In de geloofsbelijdenis spreken we ons geloof uit in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Na het noemen van de Heilige Geest wordt ook de Kerk genoemd in de geloofsbelijdenis. De wereldwijde Kerk van Christus kan niet leven zonder de kracht van de Heilige Geest die Jezus aan zijn leerlingen gaf én blijft geven: “Geest, die waakzaam zijt en sterk, hoed het schip van Christus’ Kerk” (derde couplet van het lied: “Geest die vuur en liefde zijt”).

Gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Amen.