off

Pinksternoveen

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negen dagen op weg naar Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen.

Woensdag 27 mei (dag 6): DE GEEST EN DE SACRAMENTEN

De Heilige Geest speelt een belangrijke rol bij de viering van de sacramenten. In het vormsel wordt ons de Heilige Geest gegeven door handoplegging en zalving. In iedere eucharistie bidt de priester met uitgestrekte handen om de kracht van de Geest over de gaven van brood en wijn, opdat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van onze Heer. Na de consecratie wordt gebeden om de geestkracht over de geloofsgemeenschap (1 Korintiërs 12).

Gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Amen.