off

Pinksternoveen

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negen dagen op weg naar Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen.

Dinsdag 26 mei (dag 5): DE GEEST VAN GEBED

Bidden is spreken met God. In het evangelie horen we dat Jezus regelmatig bidt tot de Vader in de hemel. De leerlingen van Jezus willen graag leren bidden: “Heer, leer ons bidden”(Lucas 11, 1). Jezus geeft de woorden van het Onze Vader. Maar, gelukkig, we hoeven nooit alleen op eigen kracht te bidden. Paulus zegt dat de Heilige Geest in ons hart met ons meebidt (Romeinen 8, 26-27).

Gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Amen.