off

Pinksternoveen

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negen dagen op weg naar Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen.

Maandag 25 mei (dag 4): DE GEEST VAN STERKTE

In onze wereld zijn er voortdurend krachtmetingen. Sportmensen meten hun krachten in wedstrijden en toernooien. Helaas zijn er ook velen, ja zelfs hele volken, die hun krachten meten in oorlog en strijd. De sterkte die God ons wil geven in de Geest laat zich niet meten naar uiterlijke schijn. Die sterkte komt pas aan het licht als wij volharden in naastenliefde en geloof (Johannes 15, 12). Wanneer wij onze zwakte erkennen dan kan de Heilige Geest ons pas echt ten volle helpen.

Gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Amen.