off

Pinksternoveen

P

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negen dagen op weg naar Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen.

Zondag 24 mei (dag 3): DE GEEST VAN WIJSHEID EN VERSTAND

Eigenwijsheid is er meer dan voldoende in onze wereld. Echte wijsheid komt van God. We worden uitgedaagd om open te staan voor de ware wijsheid, zonder schone schijn. De Geest brengt ons steeds weer op het spoor van het geloof. De Geest helpt ons om steeds weer te rade te gaan bij de woorden van de Heer Jezus, het licht van de wereld (Johannes 8, 12).

Gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Amen.