off

Pinksternoveen

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negen dagen op weg naar Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen.

Zaterdag 23 mei (dag 2): DE TROOSTER

Met een duur woord heet de Heilige Geest parakleet (Johannes 14, 16) ofwel trooster, de helper. Deze naam maakt duidelijk dat de Heilige Geest ons tot steun wil zijn. De Geest helpt ons de blijde boodschap van Jezus te onthouden: dan ontvangen wij de woorden van het evangelie als fundament van onze hoop. Jezus opent voor ons de weg naar eeuwig leven. Licht in de duisternis, vreugde in plaats van rouw.

Gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Amen.