off

Pinksternoveen

Biddend op weg naar Pinksteren: vragen om de komst van de heilige Geest

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negen dagen op weg naar Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen.

Vrijdag 22 mei (dag 1): DE GEEST VAN DE WAARHEID

De komst van de Heilige Geest is een nieuw begin, maar het is geen losse start. De Geest brengt in herinnering wat Jezus al eerder heeft gezegd en gedaan. Die woorden en daden blijven levend in ons hart, omdat de Heilige Geest ze steeds opnieuw aan ons leert en aanreikt. Na Jezus’ heengaan markeert de komst van de Geest een nieuw begin, maar de Geest brengt ons geen nieuwe waarheid. De Geest helpt ons juist om de blijde boodschap van Jezus ook vandaag in ons hart te bewaren. Jezus, de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14, 6).

Gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Amen.