off

Uitzending 4: Witte donderdag

Via dit You Tube kanaal willen we iedere week een uitzending plaatsen. In de Goede Week is er ook een uitzending op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag.

Op het altaar staan vier miskelken, waaronder de miskelk van Pastoor Berkhout. 

Op boeiende wijze wordt de situatie geschetst  hoe deze kelk getuige is geweest van het indrukwekkende leven van Pastoor Berkhout.Voor het vele dat hij aan anderen heeft gegeven. Het persoonlijk lijden.  De kelk, symbool van het Laatste Avondmaal, symbool van Witte Donderdag.

U kunt Pastoor bereiken op zijn persoonlijke telefoonnummer 06 38345350 voor als u vragen heeft.

Pastoor wordt in deze uitzending bijgestaan door Liesbeth Bruin- Tesselaar