off

Uitzending 2: Video-preek van Pastoor Tilma

Via dit YouTube kanaal willen we iedere week een uitzending te plaatsen. Deze uitzendingen komen op zondagochtend 9:00 beschikbaar.  

Deze keer kijkt Pastoor Tilma terug op de indrukwekkende gebedsdienst van Paus Franciscus op het lege Sint-Pieters plein. Daarnaast staan we stil bij het overlijden van de heer Johannes Anthonius Hof, Jan Hof.

U kunt Pastoor Tilma bereiken op zijn persoonlijke telefoonnummer 06-38345350 voor als u vragen heeft.

Pastoor Tilma wordt in deze uitzending bijgestaan door Elma Veldboer-Beemsterboer