off

Nieuws van het Parochiebestuur

Begin november kregen we het bericht van Mart dat hij wegens persoonlijke omstandigheden stopt met zijn bestuurstaken. Gerard Boon neemt zijn taak als penningmeester over.
Voor ons was het wel even schrikken. Aan Mart hebben we een fantastische penningmeester, die goed op de centen past. Als medebestuurslid hebben we best wel voor wat hete vuren gestaan, waar we toch iedere keer weer eensgezind uit vandaan gekomen zijn. Mart is een krachtig bestuurslid, we hebben heel veel aan hem te danken. We zullen hem node missen en wensen hem alle goeds toe. Gerard heeft zijn sporen verdiend o.a. bij Univé waar boekhouden tot een van zijn hoofd werkzaamheden behoorden.
Sint Caeciliadag, het jubileum 125 jaar, was een mooie dag, gezellig al de jubilarissen zo met hun kinderen in de kerk. Drie voorgangers, Pastoor Tilma en de pastors Vertelman en Bleeker. De preek van Theo en Marion was eigentijds en deed recht aan ons jubilerende koor.
16 december is de installatie van pastoor Tilma. Officieel wordt hij dan benoemd als pastoor van Tuitjenhorn. Hulpbisschop Hendriks gaat voor en namens de parochie krijgt pastoor de symbolen van de sacramenten overhandigd en wordt er een aanstellingsbrief voorgelezen.
Veel parochianen vragen aan ons welke koers we opgaan met pastoor Tilma in ons pastorale team. We hebben afgesproken met pastoor dat we gaan samenwerken, samen met de pastors Vertelman en Bleeker en samen met de lekenvoorgangers. Deken Moltzer was ook bij dit overleg aanwezig. Eigentijds anno 2018.
Dit lijkt me zo voor de parochie van Tuitjenhorn een mooie Kerstgedachte.
Namens het parochiebestuur,
Elma Veldboer Beemsterboer