off

Nieuws van het Parochiebestuur

We vergaderen iedere eerste dinsdagavond van de maand. Zo ook
dinsdagavond 28 augustus. Vooraf hadden we bericht gehad dat een paar vertegenwoordigers van het bisdom aanwezig zouden zijn op de
vergadering. Alle vier waren we toch best wel wat ongerust.
In de sacristie aangekomen zaten daar drie vertegenwoordigers.
Deken Moltzer nam het woord en vertelde ons dat we weer een priester krijgen die voor kan gaan in de eucharistievieringen. Pastoor Tilma, nu nog werkzaam in de Wieringermeer, maar straks beschikbaar voor Tuitjenhorn en de vijfhoek Waarland, ’t Veld, Heerhugowaard Noord etc. U begrijpt dat we zeer aangenaam verrast zijn met dit nieuws.

We blijven doorgaan met de vieringen zoals we die nu hebben, met de pastoraal medewerkers, de lekenvoorgangers, gezinsmissen etc., maar Pastoor Tilma komt ons team versterken. Uitgangspunt is een goede samenwerking. Verderop in de Schelp stelt Pastoor Tilma zich aan u voor. Op 16 december is zijn inauguratiemis voor de parochie Tuitjenhorn.

Er staan ons naast de inauguratiemis nog een aantal mooie vieringen te wachten in de komende periode.
*Op zaterdag 13 oktober de eerste viering met de het jeugdkoor o.l.v.Gerard en Regina. Iedere maandagmiddag oefenen ze samen met een 12-tal leerlingen en de eerste indrukken zijn positief. Er is nog wel ruimte voor een paar leden.
*Op 2 november 2017 was de eerste keer dat het fanfare gevraagd was om de muzikale ondersteuning te verzorgen van de Allerzielenviering. Dit was zo’n succes, dat we heel blij zijn dat ze het dit jaar weer willen verzorgen. De viering is op vrijdagavond en begint om 19.00 uur.
*Op zondag 11 november om 10.00 uur een feestelijke viering ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksjubileum van Niek en Luus Kaandorp.
*Op zondag 18 november bestaat het Sint Ceaciliakoor 125 jaar.
Steunpilaar van onze parochie. Ontelbare keren hebben ze klaar gestaan om luister te geven aan de diverse vieringen. Regelmatig weten ze de kerkgangers te ontroeren met hun mooie muziek.
Ook hier is ruimte voor nieuwe leden. Schroom niet om een repetitie bij te wonen. Het is een mooie gelegenheid om te kijken of het wat voor u is.