off

Aat Besteman

91 jaar geleden werd op 22 oktober de wieg van Martinus Besteman en Alie Schilder gevuld met een wolk van een dochter,  Agatha Margaretha, vernoemd naar haar Tante Grietje. Ze noemden haar Aat.

Aat was een bijzonder kind dat met iedereen vriendschap sloot, Bets Filmer was haar beste vriendin. De schoolrapporten zeggen veel over haar, voor rekenen kreeg ze een negen, voor geschiedenis een redelijk dramatische twee. gedrag was een zes en  ijver een zeven, ze was plat gezegd een dondersteen.

De gedachte dat via een stevige verkering de jonge vrouw aan de man diende te komen, viel bij Aat op onvruchtbare bodem. Als vrijgezel was het leven een feestje. Thuis woonde ze genoeglijk samen met  Alie en Piet,  later alleen met Piet, en tenslotte de laatste zeven jaar solo. Na een nare val kwam ze niet meer op krachten. Met alle liefde omringd verliet  zij het leven waar zij zo aan hechtte.