off

Piet Pronk

P

iet is geboren op 15 april 1928. Hij groeide op in een gezellig gezin, vader, moeder, Zus, Jan, Niek , Piet en Marie. Het was crisistijd,toch een mooie tijd waarin hard gewerkt moest worden.Na de lagere school ging hij werken op de akker,het was zijn lust en zijn leven trots op het familiebedrijf . Na de oorlog kwam de opgaande tijd en samen met zijn broers en hun vader werkten zij in het bedrijf. In 1964 trouwde Piet met Nel uit Warmenhuizen. Dat was riskant in die tijd. Samen kregen ze 3 kinderen, Margriet, Jan en Peter. Zij hadden een mooie jeugd. Piet gaf zijn kinderen veel vrijheid en verantwoording. Piet was een zeer tevreden en niet veeleisende man. Ook oordeelde hij niet. Klaagde nooit, het ging altijd best. Margriet overleed op 22 jarige leeftijd, een zware wissel op het hele gezin. Ze pakten de draad weer op. Margriet was levenslustig en zou niet gewild hebben dat het gezin” bij de pakken ging neerzitten”. De kinderen kwamen ook in het bedrijf. Hij werd de trotse opa van zijn kleinkinderen Marieke en Pieter. Piet kwam graag bij zijn zussen Zus en Marie. Langzaam vervielen zijn krachten en zijn geheugen. Hij kon de woorden niet meer vinden… kwam nog wel dagelijks op het bedrijf maar is naar Magnushof gegaan, een zeer zware beslissing. Piet, je hebt een hoge leeftijd bereikt, we gaan je enorm missen. De groeten aan Margriet.