off

Andries Gerardus Goudsblom

W

at blijft is wat je anderen schenkt. Andries is geboren op de dorpsstraat 61 als oudste van drie kinderen. Op zijn tiende jaar  moest hij van school  om mee te helpen in het bedrijf van zijn vader. Tijdens het dansen  heeft Andries Riet ontmoet en hij heeft haar daarna nooit meer laten gaan. Ze trouwden, een witte wereld, en kregen 6 kinderen. Een paar maanden na de geboorte van Madeleine werd zijn onderbeen verbrijzeld, een half jaar bedrust. Van alle kinderen heeft hij Madeleine als eerste de fles gegeven. Voor de kerk heeft Andries veel gedaan. O.a. reed hij voor Pastoor Meijnders in zijn vaders auto. Er kwamen 20 kleinkinderen en daar was hij erg trots op. De aankondiging van het achterkleinkind deed hem goed. In 1999 is zijn lieve vrouw Riet ziek geworden en na een kort ziekbed overleden. De kinderen waren er trots op hoe goed hij voor zichzelf ging zorgen. ‘S avonds alleen zijn vond hij moeilijk.  Het was altijd lekker warm bij Andries in zijn huis aan de Sportlaan, hij zei altijd: waar het koud is, is het niet gezellig. De laatste weken hebben de kinderen hem verzorgt, een hechte band. Zo kon dat hij heerlijk in zijn eigen woning blijven. Tot het einde aan toe had hij belangstelling naar iedereen. In het bijzijn van zijn kinderen is Andries in alle rust overleden.