Woord- en communieviering Pastor Theo Vertelman

6 augustus 2023 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Marian en Irene
Lector: mw. de Jong
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● In liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, onze moeder en oma Aat
Kruijer-Strooper ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Pastoor
Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en
overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus
Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden
familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam