Eucharistieviering Deken Ivan Garcia Ferman en diaken Toon Jorink

12 november 2023 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Deken Ivan Garcia Ferman en diaken Toon Jorink m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. Marieke de Jong
Koster: dhr. Hans Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor: