Woord- en Communieviering in het Sint Jozefpark

26 juli 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Andries Zomerdijk, Trien Zomerdijk-Ligthart en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans