Woord- en Communieviering

4 november 2018 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Lieke en Kjore en stagiaire
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Guurtje Blankendaal ● Jaap Blokdijk en overleden familie BlokdijkStrooper ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Simon Johannes Ligthart ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus