Woord- en Communieviering

17 oktober 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Plien en Sutji

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga, Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Jo Dekker-Goudsblom en Jaap Dekker en zegen over hun gezin ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Paul Bruin, Els Duinmaijer-Bruin, familie Bruin-Appelman en familie Ligthart ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus