Woord- en Communieviering

21 maart 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Mieke en Kaitlin
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus