Woord- en Communieviering

19 juli 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Sutji en Kaitlin

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:

  • Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John