Woord- en Communieviering

8 maart 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Kaitlin en Sutji
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus