Woord- en Communieviering

16 juni 2019 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. D’CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Theo Blom, Afra Blom-Kruijer en Thea Blom ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-BoekelVoorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO

Lector: van D’CYMO