Woord- en Communieviering

28 oktober 2018 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. St. Caeciliakoor
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen,
Adrianus Groot en zegen over zijn gezin

● Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart

● Cor Buter en Annie Buter van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal

● Cornelis Bleeker, Cornelia Bleeker Gildemeijer en familie

● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie

● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen en familie Mooij-Pronk en overleden kinderen

● Jan Broersen en zegen over zijn gezin

● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie

● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin

● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje

● Jan Zutt en Dieuw Zutt Spaans

● Johannes Kleibroek en Elisabeth Kleibroek-Groen

● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst

● Simon Johannes Ligthart

● Toos Karsten Wit
● Voor een bijzondere intentie

● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus