I.v.m. het coronavirus wordt de presentatie van de Vormelingen uitgesteld.

22 maart 2020 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen,Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Familie Dekker-Bommer en Jantje ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en
zegen over het gezin ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!