Goede Vrijdag in het Sint Jozefpark

7 april 2023 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor  Theo Vertelman
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind