Geen viering in het Sint Jozefpark

15 mei 2020 | 10:00 - 11:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Klaas Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal