Geen viering in het Sint Jozefpark

24 april 2020 | 10:00 - 11:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans