Eucharistieviering Pastoor de Vries

10 september 2023 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor de Vries m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. Adema- de Vries
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus