Geen Eucharistieviering in het Sint Jozefpark

23 oktober 2020 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Klaas Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal ● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart