Eucharistieviering in het Sint Jozefpark

22 november 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor I. Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Andries Zomerdijk, Trien Zomerdijk-Ligthart en overleden familie ● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie Stoop-Kramer ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie