off

Livestream: Woord- en communieviering pastor Marion Bleeker

Waar leeft de kerk?

Informatie:

VoorgangerPastor Marion Bleeker
Lector:dhr. Peter Huits
Koster: dhr. Hans Kok tel. 06-53533705
Muziek:Sint Caecilia

Ons gebed wordt gevraagd voor:


● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jaap
Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Jan Broersen en zegen
over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en
zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden
familie ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus