off

Livestream: Kindje wiegen

Het Kerstspel, het kerstverhaal door en voor de kinderen.

Informatie:

VoorgangerMw. Mariosé Huits
Lector:de kinderen
Koster:mw. L. Bruin 06-20800243
Muziek:de kinderem

Ons gebed wordt gevraagd voor:

voor ons allemaal