off

Livestream Eucharistieviering door Pastoor José Manuel Tercero Simón


Voorganger: José Manuel Tercero Simón m.m.v. het sint Caecilia koor
Lector: mv. Connie Bakker
Misdienaars: Plien en Kaitlin
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus