Livestream Eucharistieviering door Pastoor de Vries

Voorganger: Pastoor De Vries m.m.v. D’CYMOLector: mw. Adema-de VriesMisdienaars: Plien en KjoreKoster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705Ons gebed wordt gevraagd voor:● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● JanZutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden famil...
Lees verder →