off

Piet Blokdijk

P

iet Blokdijk

Piet Blokdijk is op 7 december geboren als 14e in een gezin van 16 kinderen. Hij volgde als jonge jongen de tuinbouwschool en heeft jaren gevoetbald in Hollandia T 1 met zijn 3 broers. Hij ontmoette Tinie Quant en ze zijn in mei 1964 getrouwd en gingen wonen in Kalverdijk. De Cocobar in Warmenhuizen werd de volgende bestemming. 10 jaar lang hebben ze daar hun ziel en zaligheid in gelegd. Met 2 kinderen rijker besloten ze om in 1974 zelf een huis te bouwen, weer terug naar Kalverdijk. Piet werd hobbyboer met dikbillen, melkvee en schapen, zijn lust en zijn leven. Hij was ook stapelgek op zijn 4 kleinkinderen en nam ze vaak mee naar de beesten om ze te voeren en verzorgen. En al grapjes makend werden ze wegwijs in zijn wereld.  7 jaar geleden veranderde alles, Piet werd ziek. Met behandelingen en operaties wist hij zich staande te houden, maar hij kon slecht omgaan met de situatie die bij de ziekte hoorde. Zijn leven veranderd en uiteindelijk moesten de schapen weg omdat hij lichamelijk steeds meer achteruit ging. 2 junu is Piet met veel verdriet naar Magnushof gebracht door zijn gezin. Na maanden van strijd heeft Piet, thuis op Kalverdijk, op maandagochtend 13 september zijn laatste adem uitgeblazen in het bijzijn van zijn lieve vrouw Tinie. Hij is in liefde losgelaten