off

Jacoba Kleef-Wenning

J

acoba Kleef-Wenning

12 december overleed Coba Kleef-Wenning  op 92 jarige leeftijd, geboren 3 november te Hemelen, Gaasterland, als 6e van de 7, haar ouders verhuisden naar Heerhugowaard waar ze opgroeide. Na de lagere school ging ze op les om kleding te leren maken, dagelijks ging ze naar een ander adres om kleding te maken of herstellen. Op haar 24ste trouwde ze met Jan en ging wonen op Burgerbrug waar ze 6 kinderen kregen.

Ze heeft ontzettend veel werk gedaan , als er soms wat was zei ze: kom op van werken gaat niemand dood. Naast haar harde werk thuis heeft ze ook jaren lang directie wagens schoongemaakt,

In 2004 verhuisde ze naar een aanleunwoning van het st, Jozefpark, waar ze met heel veel plezier woonde, ze hield van klaverjassen en gezelligheid. Toen in 2020 alles op slot ging was dat heel moeilijk voor haar, nergens meer naar toe, maar ze bleef positief en wilde graag verder leven, maar het lijfje takelde langzaam af en ze had ook wel zoiets van , het is goed zo, Me kinderen staan allemaal op eigen benen en die redden het ook wel, ze hield tot het eind de regie in handen, in het bijzijn van haar meiden is ze rustig ingeslapen, Het is goed zo.