off

Jacoba Kleef-Wenning

J

acoba Kleef-Wenning

Mevrouw Jacoba Kleef-Wenning wordt herdacht in de Allerzielenviering op dinsdag 2 november 2021. Tijdens deze viering wordt over haar een kort in memoriam voorgelezen. Daarna wordt dit in memoriam hieronder geplaatst.