off

Nieuws van het parochiebestuur


Augustus 2020, de kerkdeuren staan weer open en we vieren weer dat we een viering kunnen houden. Wel met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.
In de praktijk houdt dat in dat we binnen komen via de geopende deur, handen ontsmetten en onze plaatsen zoeken. Klaas heeft een eenvoudig stukje tape aangebracht op het kniegedeelte van de banken en dat werkt fantastisch. De voorganger en de lector komen binnen en gaan zitten op anderhalve meter van elkaar en de paar koorleden beginnen te zingen. De viering kan beginnen.
Voor het collecteren wordt eerste de steel en de bovenkant van de collectezak ontsmet en vervolgens gaan de collectanten collecteren. Alsof ze het altijd zo gedaan hebben.
De communie wordt uitgereikt achter een hard plastic scherm m.b.v. een grote pincet.
Het nieuwe loopje is alsof het er altijd geweest is. Naar het altaar toelopen, anderhalve meter afstand, via de Jozefkant, daar de communie ontvangen en teruglopen langs het altaar via de Mariakant en weer terug op je plaats.
Als laatste het verlaten van de kerk. Oppassen dat we niet te dicht op elkaar de kerk verlaten. Een praatje maken kan ook op afstand.
Onze vaste collectant Joop van der Vliet heeft het collecteren met de collectezak niet meer meegemaakt. Op 30 juli 2020 is hij overleden en zijn afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Joop heeft jarenlang het collecteren verzorgd. Joop aan de Mariakant, Sam Oudhuis aan de Jozefkant. Een vriendelijk woord, een vriendelijke blik. Dank je wel Joop en rust in vrede.
Het parochiebestuur

Over de auteur