off

Pinksternoveen

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negen dagen op weg naar Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen.

Vrijdag 29 mei (dag 8): DE GEEST IS DICHTBIJ ONS

De apostelen trokken met Jezus mee en zij konden Hem horen en zien. De Heilige Geest die Jezus ons schenkt als helper en gids is anders. Je kunt de Heilige Geest niet zien en ook niet aanraken, maar wij mogen geloven dat de Geest dichtbij ons is, ons aanraakt en inspireert (spiritus = geest). Daarom drukken wij de aanwezigheid van Gods Geest uit in tekens als handoplegging en zalving. In de Bijbel wordt de Geest aangeduid door adem, wind en vuur, en natuurlijk … de duif (Marcus 1, 9-11).

Gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Amen.