off

Uitzending 3: Palmpasen

Via dit YouTube kanaal willen we iedere week een uitzending plaatsen.Tijdens  de Goede week zijn er ook uitzendingen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag  Deze uitzendingen komen op de ochtend van de dag zelf om 9:00 beschikbaar.  

Deze week Palmzondag. Pastoor Tilma vertelt over de symboliek van het Palmpasen takje. Het takje van de hoop. De intocht van Jezus, het verschil tussen de koning van de macht en de koning van de liefde, er daadwerkelijk zijn voor de mensen.

U kunt vanaf zondag 13.00 een Palmpasen takje ophalen in de Mariakapel. ( naast de ingang van de kerk, open iedere dag tussen 10.00 en 16.00 ) Voor Bewoners van het Sint Jozefpark staan de takjes onder het informatiebord.

U kunt Pastoor Tilma bereiken op zijn persoonlijke telefoonnummer 06-38345350 voor als u vragen heeft.

Pastoor Tilma wordt in deze uitzending bijgestaan door Elma Veldboer-Beemsterboer