off

Puk Kruijer

P

uk Kruijer

De tekst van het korte in memoriam wordt geplaatst nadat het is voorgelezen tijdens de Allerzielenviering op maandag 2 november 2020.